Skattefri gaver

Skattelovens bestemmelser om skattefrie ytelser gjelder for reisegavekortet. I henhold til skatteloven § 5-15-1 er det mulig med skattefrie ytelser, så lenge det ikke er snakk om penger. Man får fradrag for utgiften og betaler ikke feriepenger eller arbeidsgiveravgift av beløpet.

Følgende regler gjelder:

Premier ved konkurranser

Premien er skattefri for mottaker når verdien ikke overstiger kr. 10.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden. Dette gjelder konkurranser som er åpne for almenheten

Forslag til forbedringer i bedriften

Premie er skattefri for verdi inntil kr. 2.500,-.

Lang tjeneste

Gave fra arbeidsgiver til ansatt etter 25, 40, 50 eller 60 års tjeneste, med høyst verdi kr. 8.000,-.

Jubileer og oppmerksomheter

Jubileums- og oppmerksomhetsgave fra arbeidsgiver til ansatte og styremedlemmer når:
- Bedriften har bestått i 25 år eller et antall år som er delelig med 25, med inntil 3.000,-.
- Bedriften har bestått i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, med inntil 4.500,-.
- Mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, med inntil 3.000,-.
- Mottakeren går av med pensjon, eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften, med inntil kr. 3.000,-.

Andre arbeids- prestasjoner/ erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold

Gave for enkeltstående arbeidsinnsats fra ikke-ansatt, for eksempel som oppmerksomhet til forretningsforbindelser, kan gis med inntil kr. 500,-.

Gaver til ansatt

Gaver er skattefrie for mottaker når verdien ikke overstiger kr. 1.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden.