Bestilling

Reisegavekortet er et kort som kjøpes av oss på internett. Det brukes kun hos oss. Det kan brukes en eller flere ganger inntil det ikke er mer igjen i kortet. Mottakeren trenger derfor bare ett kort. Du kan få utstedt kortene med den verdien du ønsker.

  • Faktura skal sendes til: