Angrerett

ANGRER DU KJØPET AV ET GAVEKORT, KAN DET RETURNERES TIL OSS INNENFOR 14 DAGER. ANGRERETTEN GJELDER FRA DET TIDSPUNKT DU MOTTAR VAREN.

DU KAN ANGRE ET KJØP ENTEN VED Å NEKTE Å MOTTA GAVEKORTET, VED Å OVERDRA GAVEKORTET TIL POSTVESENET ELLER VED Å RETURNERE GAVEKORTET TIL OSS:

HUSK Å LEGGE VED OPPLYSNINGER SOM GJØR DET MULIG FOR OSS Å IDENTIFISERE DEG: NAVN, ADRESSE OG TELEFONNUMMER. HVIS DU HAR GJEMT ORDREBEKREFTELSEN, KAN DU SENDE MED EN KOPI AV DENNE.

DE FORSENDELSESOMKOSTNINGER SOM PÅLØPER I FORBINDELSE MED RETURNERING AV ET GAVEKORT DEKKES AV KUNDEN.

NÅR DU HAR SENDT ET GAVEKORT I RETUR TIL OVENSTÅENDE ADRESSE, KREDITERER VI DET BETALTE BELØP OG SETTER INN PENGENE PÅ DIN KONTO SENEST 8 DAGER ETTER MOTTAKELSEN.